سامانه جامع اطلاع رسانی ناشـران (کــــدال)

معرفی

در راستای افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و کاهش فاصله زمانی بین تهیه اطلاعات تا انعکاس آن به عموم، ایجاد سامانه یکپارچه گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات از آبان ماه ۱۳۸۵ در دستور کار سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت. شایان ذکر است در حال حاضر بیش از ۱۰۸۰۰۰، اطلاعیه در کدال منتشر گردیده است.

اهداف

 • افزايش قابليت اتكا و ارتقاي سطح كيفي صورت هاي مالي واطلاعات با اهميت شركتهاي سهامي عام و از طريق افزايش دقت در كنترل هاي محاسباتي و مفهومي در اطلاعات منتشره
 • كاهش فاصله زماني بين تدوين گزارش‌ها و انتشار آنها براي عموم و افزايش به موقع بودن افشاي اطلاعات
 • كاهش هزينه هاي تهيه و ارسال اطلاعات توسط ناشران
 • طبقه بندي و نگهداري منظم اطلاعات جهت دسترسي آسان استفاده كنندگان

مزایا

مزایای سامانه کدال از دیدگاه شرکتهای بورسی و فرابورسی

 • فراهم شدن سیستم یکپارچه برای ارسال اطلاعات و ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع در مورد شرکت
 • حفظ سوابق اطلاعات ارسالی قبلی و تسهیل در تهیه گزارشها بدلیل بازیابی اطلاعات مقایسه ای قبلی و درج آن در گزارش جدید
 • افزایش دقت و سرعت در ارسال اطلاعات بدلیل لحاظ نمودن کنترلهای محاسباتی و مفهومی
 • کاهش هزینه‌های مربوط به تنظیم و ارسال گزارش‌ها به سازمان بورس و عموم سرمایه گذاران
 • افزایش امنیت در ارسال اطلاعات به سازمان بورس و عموم سرمایه گذاران

مزایای سامانه کدال از دیدگاه سرمایه گذاران، تحلیلگران، حسابرسان و پژوهشگران

 • ایجاد سهولت برای سرمایه گذاران جهت دسترسی به اطلاعات با استفاده از یک سامانه متمرکز
 • استاندارد شدن گزارشهای دریافتی از شرکتها و افزایش قابلیت مقایسه در اطلاعات دریافتی
 • ایجاد امکان جستجوی پیشرفته در متن اطلاعیهها و اطلاعات ارسالی شرکتها
 • امكان طراحي و توليد گزارشهای متنوع توسط كاربران از گزارشها و جداول موجود در سیستم
 • صرفه جویی در زمان و هزینه دسترسی به اطلاعات

مزایای سامانه کدال از دیدگاه ارکان ناظر بازار اوراق بهادار

 • افزایش سرعت در فرایند بررسی و انتشار اطلاعات بدلیل یکپارچه بودن سامانه
 • افزایش قابلیت اتکای اطلاعات منتشره بدلیل انجام بخش عمده ای از کنترلهای محاسباتی و مفهومی در مرحله رسال اطلاعات توسط ناشر
 • امکان نظارت بهتر برفرایند افشای اطلاعات بر اساس امکانات نظارتی موجود در سامانه و هشدارهای سامانه
 • امکان نظارت بر زمان ارسال اطلاعات توسط شرکت و زمان و اقدامات انجام شده توسط هر یک از رده‌های مسئول در بخش‌های نظارتی
 • ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار بدلیل دسترسی یکسان و سریع همه سرمایه گذاران