فرم تعرفه ها

خواهشمند است مطابق با توضیحات هر یک از تعرفه ها و با توجه به نوع خدمت خود واریزی مربوطه را انجام دهید.

کلیه متقاضیان می بایست اصل فیشهای پرداختی را به دفتر ثبت نام شرکت رایان بورس ارائه نمایند.

هزینه مرکز ریشه

۱۰۰٫۰۰۰ ريال

نزد بانک ملی شعبه بلوار کشاورز (کد شعبه ۱۹۰)

توضیحات

واریز این مبلغ برای همه متقاضیان الزامی می باشد

هزینه دفتر ثبت نام شرکت رایان بورس

۱۶۳٫۵۰۰ ريال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

واریز این مبلغ برای همه متقاضیان الزامی می باشد

هزینه سخت افزار توکن

۸۱۷٫۵۰۰ ريال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

واریز این مبلغ مربوط به متقاضیانی می باشد که سخت افزار توکن ندارند و یا دارای توکن های (سفید رنگ – Epass3003) و یا (شیشه ای – Gemalto) می باشند، میبایست با پرداخت این هزینه نسبت به تعویض توکن خود به توکن های جدید Parskey اقدام نمایند

هزینه خدمات در محل متقاضیان تهران

۱٫۷۴۴٫۰۰۰ ريال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

آن دسته از متقاضیانی که مایل به دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل سازمان خود می باشند ، میبایست با واریز این هزینه و انجام هماهنگی با دفتر ثبت نام ، از این خدمات در تهران استفاده نمایند.

هزینه خدمات در محل متقاضیان حومه تهران

۲٫۱۸۰٫۰۰۰ ريال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

آن دسته از متقاضیانی که مایل به دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل سازمان خود می باشند ، میبایست با واریز این هزینه و انجام هماهنگی با دفتر ثبت نام ، از این خدمات در حومه تهران استفاده نمایند.