تعرفه های خدمات ارزش افزوده

جدول تعرفه سرویس های ارزش افزوده
ردیف عنوان سرویس جزئیات سرویس  جزئیات سرویس  جزئیات سرویس جزئیات سرویس زمان هزینه تعرفه (ریال)
۱ WS-T01
ارائه لیست عنوان اطلاعیه های منتشرشده و لینک مرتبط به آنها (در قالب وب سرویس یا نرم افزار RSS)
اشتراک سالانه ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
هر اطلاعیه ۱٫۵۰۰
۲ WS-M01
ارائه لیست عنوان اطلاعیه های منتشرشده با قابلیت مشاهده محتوا (HTML و PDF) (در قالب نرم افزار موبایل، نسخه های ویژه Android و IOS)
اشتراک سالانه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ WS-C01
ارائه لیست عنوان اطلاعیه های منتشرشده به همراه محتوای اطلاعیه ها (در قالب وب سرویس همراه با فرمت های HTML، Excel، PDF و XBRL به همراه فایل ضمایم)
اشتراک سالانه ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
هر دریافت ۵٫۰۰۰
۴ WS-C02
ارائه محتوای اطلاعیه های منتشرشده قبلی از سال ۱۳۸۶ تا پایان سال قبل (در قالب لوح فشرده با فرمت های XML و PDF)
اشتراک سالانه ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ WS-C03

ارائه محتوای اطلاعیه های منتشرشده ماه های قبل

(در قالب لوح فشرده با فرمت های XML و PDF)

هر ماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۶ WS-C04

ارائه محتوای اطلاعیه های منتشرشده ماه های قبل

(در قالب لوح فشرده با فرمت XBRL)

هر ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۷ WS-A01

ارائه اطلاعات به صورت گزینشی به درخواست مشترک(اختصاصی سازی سرویس WS-C01)

فیلترینگ به تفکیک نوع فعالیت / ناشر / نوع اطلاعیه بر اساس لیست مربوطه

هر دریافت ۹٫۹۰۰
۸ WS-A02

ارائه اطلاعات به صورت گزینشی به درخواست مشترک (اختصاصی سازی سرویس WS-T01)

فیلترینگ به تفکیک نوع فعالیت / ناشر / نوع اطلاعیه بر اساس لیست مربوطه

هر اطلاعیه ۲٫۹۰۰
۹ WS-A03
ارائه عنوان اطلاعیه های سرویس WS-A02 صرفاً در قالب پیامک (SMS)
هر اطلاعیه ۳٫۹۰۰
۱۰ XA-S
سرویس پایه تحلیلی با امکان مقایسه اجزا صورت های مالی شرکت ها با یکدیگرو در دوره های زمانی مختلف با قابلیت نمودار(سرویس نقره ای)
هر ماه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ XA-G
امکان ذخیره شرکت ها و دوره های زمانی مورد نیاز و ساخت صفحه اختصاصی و نمودارهای ترکیبی(سرویس طلایی)
هر ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۲ XA-D
علاوه بر قابلیت های سرویس طلایی امکان تعریف هشدار به صورت پیامک و پست الکترونیک برای اطلاعات صورت های مالی را به محض انتشار در گروه یا شرکت های خاص دارد(سرویس الماس)
هر ماه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰