جزئیات دوره‌های آموزشی

دوره آمــــوزش کــــــــدال (ویژه افزایش سرمایه)

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکت هاست. شرکت ها برای این که بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند. این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد.
در دوره آموزشی کدال ویژه افزایش سرمایه، کلیه فرآیندهای افزایش سرمایه شامل تقاضای ثبت سهام در دست انتشار در افزایش سرمایه، بیانیه ثبت سهام، طرح اعلامیه وآگهی پذیره‌نویسی سهام آموزش داده می شود. مخاطبین این دوره تحلیل گران، فعالان بازار سرمایه، کارگزاران، شرکت های تامین سرمایه،ناشران، شرکت های سرمایه گذاری وکاربران سامانه کدال می باشند.

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

قبل از اخذ مجوز افزایش سرمایه:

  • تقاضای ثبت سهام در دست انتشار در افزایش سرمایه شامل (تقاضای ثبت سهام در دست انتشار در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، تقاضای ثبت سهام پذیره نویسی نشده در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، تقاضای ثبت سهام در دست انتشار از طریق سلب حق تقدم در افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام)
  • بیانیه ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه شامل (بیانیه ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های تولیدی و خدماتی، بیانیه ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه بانک ها و لیزینگ ها، بیانیه ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها)
  • بیانیه ثبت سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکت های بخش انبوه سازی، املاک و مستغلات

بعد از اخذ مجوز افزایش سرمایه:

  • طرح آگهی پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار
  • طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار برای عرضه سهام پذیره‌نویسی نشده در مهلت استفاده از حق‌تقدم
  • طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام در دست انتشار برای عرضه سهام از طریق سلب حق‌تقدم سهامداران

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)
۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۲ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ حضوری ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام