سامانه تحلیــل داده های ناشــــران (تــــدان)

معرفی

سامانه تحلیل داده های ناشران (تِـدان) به منظور افزایش شفافیت در بازار سرمایه و استفادۀ بیشتر از نظرات صاحب‌نظران و تحلیلگران فعال در بازار سرمایه ارائه شده است. تحلیل گرانی که مجوز ارائه تحلیل از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند می توانند با دریافت توکن و ورود از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت شرکت رایان بورس به آدرس اینترنتی http://tedan.ir به سامانه تِـدان دسترسی داشته باشند و نظرات تحلیلی خود را بر روی هر کدام از اطلاعیه های سامانه کدال ارائه دهند.

اهداف

 • افزایش شفافیت در بازار سرمایه
 • جمع آوری آراء و نظرات صاحب نظران و تحلیل گران فعال در بازار سرمایه
 • ارائه تحلیل به سهامداران و فعالان بازار سرمایه

امکانات

 • مشاهده آخرین تحلیل های ارائه شده از طریق درگاه عمومی تـِدان توسط مشاوران
 • امکان جستجوی نظرات تحلیلی بر مبنای نماد، نام شرکت، کلیدواژه های نظر تحلیلی و نوع اطلاعیه
 • نمایش تمام نظرات تحلیلی روی یک اطلاعیه مشخص
 • امکان جستجوی اطلاعیه بر مبنای نماد، نام شرکت و نوع اطلاعیه
 • نمایش پروفایل مشاور اعم از تصویر، نام و نام خانوادگی، نام شرکت و سمت مشاور
 • نمایش نظرات تحلیلی یک نماد خاص
 • امکان جستجوی پیشرفته نظرات تحلیلی
 • درج نظر تحلیلی بصورت پیش نویس برای تحلیل گران
 • نظارت بر تحلیل های ارائه شده بواسطه فرم تائید نهائی و انتشار نظر تحلیلی
 • قابلیت ارائه داشبورد مشاوران و تحلیل گران با قابلیت مایش لیست تحلیل های پیش نویس که هنوز انتشار پیدا نکرده اند و نمایش نمودار حسب تعداد تحلیل های مشاور در هفته گذشته بر مبنای تعداد مشاهده