تقویم آموزشی در محل متقاضی شرکت رایان بورس

دوره آموزش فوق در قالب کارگاه عملی برگزار شده و شرکت کنندگان، تمامی موارد را به صورت کاربردی و عملی در محل شرکت آموزش خواهند دید.

لذا در صورت تمایل به آموزش در محل شرکت خود می بایست هماهنگی های لازم با واحد آموزش انجام شود

جهت هماهنگی با شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ ۰۲۱ داخلی ۴ تماس حاصل فرمائید