ثبت نام در دوره‌های تخصصی

لطفا جهت ثبت نام در دوره‌های مختلف، با واحد آموزش شرکت رایان بورس به شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰-۰۲۱ داخلی ۴ تماس حاصل فرمائید

آمــــــوزش مــجـــــازی

 

دوره آموزش فوق بصورت مجازی برگزار شده و شرکت کنندگان، تمامی موارد را به صورت کاربردی و عملی در فضای مجازی آموزش خواهند دید.

آمــوزش در محــل متقــاضی

 

دوره آموزش فوق در قالب کارگاه عملی برگزار شده و شرکت کنندگان، تمامی موارد را به صورت کاربردی و عملی در محل شرکت آموزش خواهند دید.

آمــوزش در شرکت رایان بورس

 

دوره آموزش فوق در قالب کارگاه عملی برگزار شده و شرکت کنندگان، تمامی موارد را به صورت کاربردی و عملی در محل شرکت آموزش خواهند دید.