جزئیات دوره‌های آموزشی

دوره آمــــوزش کـــدال (ویژه نهادهای مالی و اصل ۴۴)

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

در راستای افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و کاهش فاصله زمانی بین تهیه اطلاعات تا انعکاس آن به عموم، ایجاد سامانه یکپارچه کدال گردآوری و انتشار الکترونیکی اطلاعات در دستور کار سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت. سامانه کدال به معنای پایگاه داده جامع شرکت های پذیرفته شده و ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در این دوره آموزشی چگونگی دریافت گواهی نامه امضا دیجیتال، نحوه ورود به سیستم کدال، تشریح کامل کدال عمومی، توضیحات جامع درباره کارتابل و فرایند ارسال اطلاعیه ها بین ناشر، موسسات حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و صورت مالی حسابرسی شده سالانه آموزش داده می شود. مخاطبین این دوره شرکت های نهاد مالی، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های نهاد های عمومی (اصل ۴۴) می باشند.

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

  • معرفی سامانه کدال و توضیحات جامع درباره امنیت و امضای دیجیتال سامانه
  • معرفی بخش عمومی سامانه، اطلاعیه های منتشر شده و جستجو اطلاعیه
  • نصب امضای دیجیتال و توضیحات کامل برای استفاده مجدد از توکن
  • توضیحات جامع درباره کارتابل و فرایند ارسال اطلاعیه ها بین ناشر، موسسات حسابرسی و سازمان بورس
  • معرفی سال مالی در اطلاعات پایه
  • توضیح و معرفی کلیه اطلاعیه های بدون فرم مانند صورت مالی حسابرسی شده سالانه، گزارش هیئت مدیره به مجمع، گزارش توجیهی افزایش سرمایه
  • آگهی ثبت مصوبات مجمع و هیئت مدیره در روزنامه ی رسمی
  • توضیح و معرفی کلیه اطلاعیه های با فرم مشخص (فقط برای صندوق)
  • صورت مالی حسابرسی شده سالانه

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)  
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ حضوری ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ در محل ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ در محل ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ ساعت ۱ روز ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ در محل ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام