جزئیات دوره‌های آموزشی

دوره آمــــوزش کــــــــدال (ویژه ناشــــران و افزایش سرمایه)

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

طبق ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴) سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف سامان‌دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تشکیل شد. بر اساس ماده ۷ این قانون، اتخاذ تدابیر لازم برای پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نیز نظارت بر افشای اطلاعات مهم توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بر عهده هیئت مدیره این سازمان است. در همین راستا و به منظور افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه ایران و کاهش فاصله زمانی بین تهیه اطلاعات تا انتشار آن به عموم، ایجاد سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران از آبان ۱۳۸۵ در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
شرکت رایان بورس با استفاده از کادر مجرب در ایجاد، توسعه و پشتیبانی سامانه کدال سعی بر این دارد که همزمان با توسعه این سامانه و ایجاد زیر سیستم های جدید، بستری جهت آموزش های درون و برون سازمانی برای کاربران و علاقه مندان به سامانه را فراهم نماید. مخاطبین این دوره کلیه ناشران بورسی و فرابورسی، نهادهای مالی، شرکت های تولیدی ،خدماتی، سرمایه گذاری، نهادهای عمومی (اصل ۴۴ )، دانشجویان و علاقه مندان در زمینه بازار سرمایه است.

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

 • معرفی سامانه کدال و توضیحات جامع درباره امنیت و امضای دیجیتال سامانه
 • معرفی بخش عمومی سامانه، اطلاعیه های منتشر شده و جستجو اطلاعیه
 • نصب امضای دیجیتال و توضیحات کامل برای استفاده مجدد از توکن
 • توضیحات جامع درباره کارتابل و فرایند ارسال اطلاعیه ها بین ناشر، موسسات حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار
 • توضیح اجمالی در خصوص سایر سامانه های رایان بورس شامل کدال ۳۶۰، ستان، تدان، سامانه صورتحساب، سنم و وب سرویس
 • معرفی کلیه اطلاعات پایه از جمله:
  • سال مالی، اعضای هیئت مدیره، سهامداران، شرکت های زیر مجموعه، شرکت های مشمول تلفیق یا زیر مجموعه و …
 • توضیح و معرفی کلیه اطلاعیه های بدون فرم از جمله نامه، زمان بندی پرداخت سود، گزارش هیئت مدیره و ….
 • توضیح در مورد تغییرات نهایی مربوط به اطلاعیه های جدید
 • توضیح و معرفی کلیه اطلاعیه های با فرم مشخص:
  • آگهی دعوت به مجمع عمومی (عادی ، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده)
  • تصمیمات مجمع عمومی (عادی ، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده)
  • معرفی در ترکیب اعضای هیئت مدیره
  • افزایش سرمایه (زمان تشکیل جلسه هیئت‌ مدیره در خصوص افزایش سرمایه، تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام ، اعلامیه پذیره نویسی عمومی و آگهی ثبت افزایش سرمایه )
  • ارسال مشخصات دارندگان اطلاعات نهانی
  • اطلاعات و صورت های مالی
  • اطلاعیه های اصلاحیه
  • گزارش فعالیت ماهانه
  • مشخصات کمیته حسابرسی
  • گزارش کنترل داخلی
  • صورت وضعیت پورتفوی
  • افشای اطلاعات با اهمیت
  • انواع شفاف سازی
  • دارندگان اطلاعات نهانی- افشا- هنجار ها و اصول رفتاری مدیران و سایر مواردی که بر اساس تغییرات جدید سامانه کدال اضافه می شوند.

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)  
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۲ روز ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام
۸ ساعت ۱ روز ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ مجازی ۷٫۳۵۷٫۵۰۰ ثبت نام