جزئیات دوره‌های آموزشی

دوره آمـوزش کــدال (ویژه موسسات حسابرسی غیر معتمد)

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

با توجه به توسعه روز افزون بازار، افزایش تعداد شرکت های ثبت شده نزد سازمان، افزایش حجم اطلاعات ارسالی موسسات و لزوم افزایش سرعت و دقت در انعکاس این اطلاعات، بازنگری در شیوۀ دریافت اطلاعات ضروری می نمود. فرآیند دریافت، اعتبار سنجی، طبقه بندی، انتشار و نظارت بر فرآیند افشای اطلاعات در سامانه کدال انجام می گیرد.
در دوره آموزشی کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد شامل آموزش چگونگی دریافت گواهی نامه امضا دیجیتال، نحوه ورود به سیستم کدال، تشریح کامل کدال عمومی، فرآیند اصلی این دوره آموزشی چگونگی ایجاد و تکمیل پرسشنامه اولیه و پرسشنامه شناخت موسسات می باشد. مخاطبین این دوره کاربران موسسات حسابرسی معتمد و غیر معتمد در بورس اوراق بهادار می باشند.

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

 • ثبت اطلاعات موسسه
 • ثبت اطلاعات عمومی شعبات و دفاترنمایندگی
 • عضویت در موسسات حسابرسی بین الملل
 • صورت کارکنان تمام وقت موسسه
 • طبقه بندی کارکنان تمام وقت موسسه بر اساس رده بندی شغلی
 • طبقه بندی کارکنان تمام وقت موسسه بر اساس رده بندی تحصیلی
 • طبقه بندی کارکنان موسسه براساس عضویت در مجامع حرفه ای بین الملل داخلی
 • فهرست خدمات تخصصی و حرفه ای انجام شده طی سه سال اخیر
 • نمایش فرم زمینه فعالیت موسسه در یکسال اخیر
 • فهرست خدمات تخصصی و حرفه ای
 • فرم ثبت امتیازات کنترل وضعیت حسابداران رسمی
 • ثبت اطلاعات تحصیلی شریک
 • ثبت اطلاعات تجربی شریک موسسه،سوابق تدریس دروس

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران

www.codal.ir

ساعت آموزشی طول دوره تاریخ شروع تاریخ پایان نوع دوره شهریه (ریال)  
ثبت نام