معرفی واحد آموزش

امروزه با فراگیر شدن استفاده از سامانه کدال برای ارسال و انتشار کلیه اطلاعات مالی شرکت های بورسی و فرابورسی و انتشار بیش از ۵۰,۰۰۰ اطلاعیه در آن، آموزش نحوه کار با این سامانه و چگونگی تکمیل فرم ها و اطلاعیه ها در بدو ورود شرکت ها به بازارهای سرمایه و یا در مقاطع دوره ای جهت بازآموزی و فراگیری قابلیت های توسعه یافته و جدید سامانه ضروری می باشد. لذا به منظور آموزش جامع و کاربردی نرم افزار کدال و یادگیری اصولی و گام به گام فرآیندها، دوره های آموزشی تخصصی برای ناشران اطلاعات و موسسات حسابرسی بازار سرمایه توسط شرکت رایان بورس برگزار می شود.
با توجه به گروه های مختلف کاربری سامانه کدال از جمله ناشران اطلاعات بورس و موسسات حسابرسی معتمد بورس و نیز نیازهای خاص هر یک از آنها، دوره های آموزشی متنوعی از سال ۹۱ در محل این شرکت برگزار شده است. از آنجا که شرکت در دوره ها و یادگیری عملی و کاربردی سامانه کدال با استقبال بسیار خوب فعالان بازار سرمایه مواجه بوده است، این شرکت توانسته از سال ۹۱ تا کنون با برگزاری بیش از ۲۰۰ جلسه کارگاهی به آموزش کاربران سامانه کدال بر اساس مفاهیم تئوری و عملی بپردازد و بدین ترتیب در تسهیل و تسریع فرآیندهای ارسال و انتشار اطلاعات و نیز ارتقاء دقت در تکمیل اطلاعات و کاهش اشتباهات و خطاهای کاربری نقش موثری ایفا نماید.
از سوی دیگر با توجه به افق سیاست های توسعه ای بازار سرمایه از طریق بکارگیری زبان گزارشگری XBRL، شرکت رایان بورس به عنوان بازوی اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در پروژه ملی XBRL ایران و به منظور همگام نمودن کاربران سامانه کدال و فعالان بازار سرمایه با فناوری های نوین مالی، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی پایه و تخصصی زبان گزارشگری مالی XBRL نیز نموده است تا بدین ترتیب بتواند در ساخت بستر علمی و عملی مناسب در بازارهای سرمایه ای کشور مفید و تاثیرگذار باشد.