معرفی واحد خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده (VAS) چیست؟

خدمات ارزش افزوده مخفف کلمه ی (Value Added Services) می باشد که با توجه به توسعه روز افزون این سامانه به عنوان مرکز اطلاعاتی مالی بازار سرمایه به واسطه رشد چشمگیر این حوزه و با هدف پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان و تحلیل گران در دریافت مکانیزه اطلاعات و گزارشات تحلیلی در قالب های مختلف رسانه ای با هدف انجام پردازش های مالی و تصمیم سازی بر مبنای دانش بازار، شرکت رایان بورس (وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار) این خدمت را در بستری جدید و با رویکرد سرویس گرا طراحی و ارائه می نماید.