دلیل نمایش علامت هشدار در کنار نام شرکت های بورسی

وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی عنوان کرد: سایت بورس ها از امروز لیستی را منتشر کرد مبنی بر اینکه شرکت های تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده که اطلاعات مدنظر را به بورس ارسال نکرده اند در سامانه کدال مورد توجه قرار گیرند و علامتی که مشخص شده کنار نماد آن ها قرار گیرد. این لیست نشان می دهد که چه شرکتی چه اطلاعاتی را ارسال نکرده و دلایل تعلیق نیز مشخص شده است.

در جریان معاملات امروز شاهد درج علامتی در کنار برخی نماد های بورسی بودیم که منجر به ترس و دلهره سهامداران و معامله گران بازار شد. این علامت نشان می دهد که شرکت ها به دلیل عدم انتشار اطلاعات مد نظر در جریان تعلیق قرار دارند اما یک مقام نظارتی می گوید: سهامداران نگران نباشند این علامت به جهت اطلاع آن ها بوده تا بدانند که شرکت مورد نظر یک یا چند اطلاعیه خود را منتشر نکرده است و این چیزی بود که قبلا هم با باز کردن اطلاعیه ها مشخص می شد در نتیجه می توان مسئله را بهتر و به نفع سهامدار دانست! ضمن این که بخش عمده ای از شرکت هایی که امروز شاهد حضور این علامت کنار نماد خود بودند به دلیل عدم انتشار گزارش فعالیت ماهانه آذرماه بوده است. وحید روشن قلب به بورس ۲۴ در این خصوص پاسخ می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از بورس ۲۴، وحید روشن قلب رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی  در خصوص این جریان عنوان کرد: سایت بورس ها از امروز لیستی را منتشر کرد مبنی بر اینکه شرکت های تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده که اطلاعات مدنظر را به بورس ارسال نکرده اند در سامانه کدال مورد توجه قرار گیرند و علامتی که مشخص شده کنار نماد آن ها قرار گیرد. این لیست نشان  می دهد که چه شرکتی چه اطلاعاتی را ارسال نکرده و دلایل تعلیق نیز مشخص شده است.
وی ادامه داد: اکثر شرکت هایی که چنین علامتی کنار نمادشان ایجاد شده شرکت هایی هستند که در فرآیند تعلیق قرار دارند و تا کنون ما شرکت تحت احتیاط نداشتیم. شرکت هایی که در فرآیند تعلیق قرار دارند، شرکت هایی هستند که حداقل ۳ مورد از موارد مربوط به فرآیند پذیرش را رعایت نکرده اند و یا مفاد مربوط به دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات را مورد توجه قرار نداده اند.
وی ادامه داد: این علامت درج شده برای اطلاع سهامداران از وضعیت و نحوه انتشار اطلاعات شرکت ها را دارد و نشان می دهد که شرکت چه مفادی از دستور العمل پذیرش و افشا را رعایت نکرده است. سهامداران باید در جریان انتشار اطلاعات قرار گیرند و بدانند که شرکت های مورد نظرشان تمامی اطلاعات مدنظر را ارائه کرده اند یا خیر.
وی افزود: اشتباه برداشت نکنید این علامت فقط به جهت اطلاع سهامدار بوده از عدم رعایت قوانین توسط ناشران بوده و به نظر می رسد به جهت آگاهی سرمایه گذاران مفید باشد. شرکت های در جریان تعلیق چنانچه به مدت طولانی از انتشار اطلاعات مطابق دستورالعمل افشا امتناع ورزند و سهامداران دچار خلع اطلاعاتی گردند تعلیق خواهند شد که رویه آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
روشن قلب تاکید کرد: چنانچه شرکت ها تا یک روز پس از تاریخی که در دستورالعمل مشخص شده اطلاعات خود را منتشر ننمایند این علامت به سهامداران اطلاع خواهد داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود این مسئله را ابتدا به بازار اطلاع رسانی می کردید و در زمان دیگری اجرایی میشد، گفت؟ این دستورالعمل طی مدت طولانی بررسی شده و از امروز اجرایی شده است. معامله گران نباید نسبت به این موضوع جبهه بگیرند چرا که عملی شدن این موضوع در اولین فرصت ممکن صورت گرفت و هیچ ارتباطی به روند بازار ندارد.
وی تاکید کرد: معامله گران و اهالی بازار سرمایه باید در جریان تمامی اطلاعات شرکت ها قرار گیرند و این علامت به جهت اطلاع سهامداران بوده و شرکت ها را موظف می کند تا به موقع و سریعتر اطلاعات مدنظر را منتشر نمایند تا نماد آنها تعلیق نشود، ضمن اینکه بخش عمده ای از شرکت هایی که امروز شاهد حضور این علامت کنار نماد خود بودند به دلیل عدم انتشار گزارش فعالیت ماهانه آذرماه بوده است.