سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان)

معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار (مشتمل بر مدیریت نظارت بر کارگزاران، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و ادارۀ امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای) با هدف سامان‌دهی و بهسازی عملکرد انواع واسطه‌های مالی تشکیل شده و با توجه به مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های صدور، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس و فعالیت نهادهای مالی، نظارت بر عملیات و بازرسی از کارکرد آنان و صدور و تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، بررسی و تعیین توانمندی‌های مورد نیاز افراد شاغل در نهادهای مالی و تعریف گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای مورد نیاز ایشان را بر عهده گرفته است. صدور انواع مجوز موافقت اصولی تأسیس یا تبدیل به نهاد مالی – شامل شرکت‌های کارگزاری، تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری، سبدگردان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوران سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و مؤسسات رتبه‌بندی- مجوزهای تأسیس، مجوز فعالیت، مجوز تغییر ترکیب سهامداری، مجوز افزایش یا کاهش سرمایه نهادمالی، مجوز معامله برای سرمایه‌گذار خارجی، مجوز تأسیس شعبه یا نمایندگی و بررسی و تأیید صلاحیت مدیران و کارکنان نهادهای مالی و نظارت بر فعالیت آنها و همچنین سامان‌دهی فعالیت‌های نهادهای مالی در گستره فعالیت های این معاونت قرار می گیرد.

اهداف

سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان) با آدرس https://setan.seo.ir ، یک نرم افزار کاربردی تحت وب است که با هدف تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندهای مرتبط با حوزه نهادهای مالی با رویکرد مکانیزاسیون، طراحی و تولید شده است. با عملیاتی شدن این سامانه کلیه نهادهای مالی، متقاضیان تأسیس و تبدیل به نهادهای مالی، اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تصدی سمت و رکن در نهادهای مالی و سایر ذینفعان این حوزه قادر هستند درخواست های خود را بدون محدودیت زمانی و جغرافیایی و از طریق این سامانه برای سازمان بورس ارسال نموده و از آخرین وضعیت درخواست های ارسالی خود آگاهی یابند.

امکانات

به منظور تسریع و ساماندهی در ثبت، جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به کلیه نهادهای مالی و مکانیزاسیون فرایندهای مرتبط در حوزه نظارت بر نهادهای مالی و امور آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، طراحی و پیاده سازی سامانه نرم افزاری تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان) در برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت تا از این طریق ضمن نظارت بر حسن اجرای عملکرد نهادهای مالی، کلیه اطلاعات نهادهای مذکور به صورت کامل، شفاف و در لحظه در اختیار مسئولین و کارشناسان ذی ربط قرار گیرد.