فرم تعرفه ها

خواهشمند است مطابق با توضیحات هر یک از تعرفه ها و با توجه به نوع خدمت خود واریزی مربوطه را انجام دهید.

کلیه متقاضیان می بایست اصل فیشهای پرداختی را به دفتر ثبت نام شرکت رایان بورس ارائه نمایند.

هزینه سخت افزار توکن

 1.635.000 ریال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

واریز این مبلغ مربوط به متقاضیانی می باشد که سخت افزار توکن ندارند و یا دارای توکن های (سفید رنگ – Epass3003) و یا (شیشه ای – Gemalto) می باشند، میبایست با پرداخت این هزینه نسبت به تعویض توکن خود به توکن های جدید Parskey اقدام نمایند

هزینه دفتر ثبت نام شرکت رایان بورس

 327.000 ریال برای هر نفر (گواهی دوساله)

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

واریز این مبلغ برای همه متقاضیان الزامی می باشد

هزینه مرکز ریشه

 200.000 ریال برای هر نفر (گواهی دوساله)

نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

پرداخت الزاماً از طریق شناسه واریز با شماره ۳۵۰۰۶۲۷۷۴۱۴۰۱۴۲۰۰۳۰۱۰۳۲۰۶۹۹۷۹۱ صورت گیرد. واریز این مبلغ برای همه متقاضیان الزامی می باشد

هزینه خدمات در محل متقاضیان حومه تهران

 2.180.000 ریال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

آن دسته از متقاضیانی که مایل به دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل سازمان خود می باشند ، میبایست با واریز این هزینه و انجام هماهنگی با دفتر ثبت نام ، از این خدمات در تهران استفاده نمایند.

هزینه خدمات در محل متقاضیان تهران

 1.744.000 ریال

نزد بانک ملی شعبه بورس ملاصدرا (کد شعبه ۰۶۹۸)

توضیحات

آن دسته از متقاضیانی که مایل به دریافت خدمات صدور گواهی الکترونیکی در محل سازمان خود می باشند ، میبایست با واریز این هزینه و انجام هماهنگی با دفتر ثبت نام ، از این خدمات در تهران استفاده نمایند.