فرم های درخواست صدور و ابطال گواهی الکترونیکی

توجه فرمائید جهت آگاهی از مدارک پیوست مربوط به هر یک از فرم های صدور یا ابطال و نحوه تکمیل فرم ها، می توانید از راهنمای هر فرم استفاده نمائید.

خواهشمند است قبل از مراجعه به دفتر ثبت نام، مدارک را با کارشناسان امور مشتریان چک و زمان مراجعه را هماهنگ نمائید.

تکمیل این فرم مربوط به متقاضیان ذیل می باشد:

  • کاربرانی که توکن ندارند و به تازگی به مرکز صدور گواهی میانی دولتی بازار سرمایه معرفی شده اند و برای اولین بار می خواهند توکن دریافت نمایند.(جهت آگهی از معرفی یا عدم معرفی شرکت یا صاحب گواهی می توانند با کارشناسان واحد صدور گواهی تماس حاصل نمایند)
  • کاربرانی که توکن دارند و خواستار تمدید مجدد آن می باشند.
توضیحات

تکمیل این فرم مربوط به متقاضیان ذیل می باشد (در صورتی که تاریخ اعتبار گواهی بیش از ۳۰ روز باشد

  • قطع همکاری یا تغییر سمت صاحب گواهی
  • مفقود یا معیوب شدن سخت افزار توکن یا پاک شدن اطلاعات داخل توکن
  • فراخوان از سمت سازمان بورس مبنی بر تعویض توکن های قدیمی
توضیحات

تکمیل این فرم مربوط به متقاضیان ذیل می باشد:

  • این فرم میبایست توسط همه ی سازمان ها، شرکت ها، موسسات، صندق ها، کارگزاری ها، سبدگردان ها و … تکمیل گردد.
  • این فرم مربوط به همه ی متقاضیان با تمامی سمت ها از جمله : مدیرعامل، سرپرست، معاونت مالی، مدیرمالی، شریک، تهیه کننده و … می باشد.
  • نکته قابل توجه : این فرم میبایست توسط همه ی اعضای هیئت مدیره مطابق آخرین روزنامه تغییرات تکمیل و تائید گردد و لذا خواهشمند از هر گونه خط خوردگی یا لاک گرفتگی در فرم خودداری نموده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، امکان صدور گواهی میسر نخواهد بود
توضیحات