معرفی دفتر ثبت نام

معرفی دفتر ثبت نام

شرکت رایان بورس در ابتدای سال ۱۳۹۴ با اخذ مجوز نمایندگی از مرکز میانی صدور گواهی دولتی بازار سرمایه ایران به عنوان دفتر ثبت نام گواهی الکترونیکی ، در کنار دیگر فعالیت های خود از جمله سامانه کدال ، آموزش ، خدمات ارزش افزوده ، XBRL و … این فعالیت را نیز آغاز نمود.