گزارش تفسیری مدیریت، چراغ راه شرکت های بورسی

بررسی درصد انحراف اولین سود پیش بینی شده و سود تحقق یافته پایان سال مالی ۹۵ برای شرکت های بورسی نشان می دهد که مقدار اولین سود پیش بینی شده به طور متوسط ۴۶۶ درصد از مقدار تحقق یافته پایان سال انحراف دارد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، افزایش نقدشوندگی در بازار، بهبود تحلیلگری و افزایش شفافیت و توان پاسخگویی شرکت را از نکات مثبت جایگزینی گزارش پیش بینی سود با گزارش تفسیری مدیریت دانست.

سعید محمدعلیزاده به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: بررسی درصد انحراف اولین سود پیش بینی شده و سود تحقق یافته پایان سال مالی ۹۵ برای شرکت های بورسی نشان می دهد که مقدار اولین سود پیش بینی شده به طور متوسط ۴۶۶ درصد از مقدار تحقق یافته پایان سال انحراف دارد.

وی افزود: طبق آمار و ارقام موجود، حدود ۶۵ درصد شرکت ها در ابتدای سال مالی، سودی بیشتر از سود تحقق یافته پایان سال پیش بینی کرده اند و تنها ۳۵ درصد شرکت ها مقادیر کمتری پیش بینی کرده اند و در آخر سال مالی سود بیشتری عاید سهامداران خود کرده اند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ادامه داد: این انحراف بالا، دلالت بر این دارد که پیش بینی سود توسط مدیران شرکت، ابزار نامناسبی است و همچنین امکان فریب بازار را از چند جهت فراهم می کند.

به گفته علیزاده، از یک طرف، شرکت می‌تواند با پیش بینی سود فراتر یا کمتر از واقعیت، عملکرد شرکت را رو به بهبود یا رو به افول نشان دهد و با دستکاری بازار به نفع خود از آن بهره ببرد. به همین دلایل، حجم زیادی از موارد تخلف در بازار سرمایه، در زمانی است که شرکت‌ها گزارش  پیش بینی سود افشا می کنند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس اظهار داشت: در سازوکار جدید که در سایت کدال فراهم شده است، شرکت ها موظف اند اطلاعات بااهمیت را که بالغ بر ۶۰ نوع مصداق اطلاعاتی است به صورت موردی به عموم افشا کنند که روی آن مقدار پیش بینی از سود داده نمی شود.

وی با بیان اینکه این اطلاعات به محض ثبت توسط شرکت، در اختیار عموم بازار قرار می گیرد و همگان می توانند در یک زمان به اطلاعات دسترسی داشته باشند، افزود: همزمان با این امر، نظارت بر اطلاعات افشا شده شرکت ها بیشتر شده و عملکرد مدیر شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اساس معاملات انجام گرفته در قبل و بعد از افشا، بهتر می توان استفاده از اطلاعات نهانی را پایش کرد.

علیزاده یادآور شد: ارایه گزارش پیش بینی سود توسط مدیران شرکت‌ها، به دلیل آنکه مورد سوء استفاده قرار گرفته است، در بازار سرمایه قریب به اتفاق کشورهای جهان، در لیست گزارش هایی که شرکت‌ها ملزم به افشای آن هستند، قرار ندارد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس توضیح داد: همچنین، براساس استاندارهای بین‌المللی IFRS و IOSCO نیز افشای گزارش پیش‌بینی سود توسط مدیران، مطرح نشده است. اما در عوض، در بازار سرمایه کشورهای مختلف و همچنین، بر اساس استانداردهای بین‌المللی نام برده، ارایه گزارش تفسیری مدیریت الزام شده است.

وی در تبیین گزارش تفسیری مدیریت گفت:  گزارش تفسیری مدیریت، ابزاری است که مدیریت شرکت به شرح ماوقع خواهد پرداخت و اثر مصادیق اطلاعات با اهمیت و شرایط اقتصادی را در آن تفسیر می کند و مسیر پیش روی شرکت را روشن می‌کند.

علیزاده تاکید کرد: تحلیلگران و سرمایه گذاران می توانند با مطالعه این گزارش تفسیری، اطلاعاتی را به دست آورند که می تواند بنا به سناریوهای مختلف و درجه ریسک پذیری افراد متفاوت باشد و این باعث جذابیت بازار، افزایش تحلیلگری بازار و همچنین جلوگیری از فریب خواهد شد.

وی افزود: نکته مثبت دیگر در جایگزین کردن گزارش پیش بینی سود، علاوه بر افزایش شفافیت، افزایش توان پاسخگویی شرکت و بهبود بخش تحلیل گری بازار، افزایش نقدشوندگی در بازار است. چرا که بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بیشترین علت توقف ها در بازار به دلیل گزارش پیش بینی درآمد هر سهم است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس  در پایان گفتگو با سنا تصریح کرد: با رویکرد جدید، معیارهای توقف و تعلیق تغییر کرده و برای هریک زمان مشخص تعیین شده است تا بازار بداند چه زمانی نماد متوقف و چه زمانی بازگشایی خواهد شد. در حالی که در رویکرد قبل، بازار برآورد درستی از زمان توقف و بازگشایی نماد نداشت.