برگزاری دوره آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران بهمن ماه ۱۳۹۹

کاربران محترم سامانه کدال

دوره‌های آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران در بهمن ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر برگزار می‌شود:

 • آموزش کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ برگزار می‌شود.
 • آموزش کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ برگزار می‌شود.

حضور برای تمام کاربرانی که آموزش نحوه استفاده از سامانه را ندیده‌اند الزامیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تماس  41721000 (021) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل نمائید.

خواهشمند است قبل از واریز شهریه کلاس، از ظرفیت باقی مانده اطمینان حاصل نمائید.

فرم ثبت نام

سرفصل دوره

برگزاری دوره آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران دی ماه ۱۳۹۹

کاربران محترم سامانه کدال

دوره‌های آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران در دی ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر برگزار می‌شود:

 • آموزش کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تا ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ برگزار می‌شود.
 • آموزش کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ تا ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ برگزار می‌شود.

حضور برای تمام کاربرانی که آموزش نحوه استفاده از سامانه را ندیده‌اند الزامیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تماس  41721000 (021) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل نمائید.

خواهشمند است قبل از واریز شهریه کلاس، از ظرفیت باقی مانده اطمینان حاصل نمائید.

فرم ثبت نام

سرفصل دوره

برگزاری دوره آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران آبان ماه ۱۳۹۹

کاربران محترم سامانه کدال

دوره‌های آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران در آبان ماه ۱۳۹۹به شرح زیر برگزار می‌شود:

 • آموزش کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ تا ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ برگزار می‌شود.
 • آموزش کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ برگزار می‌شود.

حضور برای تمام کاربرانی که آموزش نحوه استفاده از سامانه را ندیده‌اند الزامیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تماس  41721000 (021) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل نمائید.

خواهشمند است قبل از واریز شهریه کلاس، از ظرفیت باقی مانده اطمینان حاصل نمائید.

فرم ثبت نام

سرفصل دوره

برگزاری دوره آموزش مجازی سامانه کدال ویژه ناشران ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹

دوره آموزش مجازی سامانه کدال بصورت Workshop در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

حضور برای تمام کاربرانی که آموزش نحوه استفاده از سامانه را ندیده‌اند الزامیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس  41721000 (021) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل نمائید.

خواهشمند است قبل از واریز شهریه کلاس، از ظرفیت باقی مانده اطمینان حاصل نمائید.

فرم ثبت نام

سرفصل دوره

برگزاری دوره آموزش مجازی سامانه جامع اطلاع رسانی کدال (ویژه موسسات حسابرسی معتمد) ۳ مهرماه ۱۳۹۹

دوره آموزش مجازی سامانه کدال بصورت Workshop در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

حضور برای تمام کاربرانی که آموزش نحوه استفاده از سامانه را ندیده‌اند الزامیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تماس  41721000 (021) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل نمائید.

خواهشمند است قبل از واریز شهریه کلاس، از ظرفیت باقی مانده اطمینان حاصل نمائید.

فرم ثبت نام

سرفصل دوره

برگزاری دوره آموزش سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) ۱۶ الی ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹ (حضوری) و ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ (مجازی)

کاربران محترم سامانه کدال

به اطلاع می‌رساند دوره‌های آموزشی کدال ویژه ناشران به شرح ذیل می‌باشد:

 • دوره آموزشی کدال ویژه ناشران (دو روزه) بصورت حضوری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ برگزار می‌گردد.
 • دوره آموزشی کدال ویژه ناشران (یک روزه) بصورت مجازی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل فرمائید.

لیست دوره های آموزشی

فرم ثبت نام

سرفصل دوره

برگزاری دوره آموزش سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) – هشتم و بیست و دوم خردادماه ۱۳۹۹

کاربران محترم سامانه کدال

دوره آموزش سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) به صورت Online Workshop یک روزه در تاریخ های ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ و ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل فرمائید.

لیست دوره های آموزشی

فرم ثبت نام

برگزاری دوره های آموزشی کدال ویژه ناشران – ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

کاربران محترم سامانه کدال

دوره های آموزشی کدال ویژه ناشران به صورت Workshop یک روزه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل فرمائید.

لیست دوره های آموزشی

فرم ثبت نام

برگزاری دوره های آموزشی کدال ویژه ناشران – آبان ماه ۱۳۹۸

کاربران محترم سامانه کدال

دوره‌های آموزشی کدال ویژه ناشران به صورت Workshop دو روزه از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل فرمائید.

لیست دوره های آموزشی

فرم ثبت نام

برگزاری دوره های آموزشی کدال ویژه ناشران و موسسات حسابرسی – مهرماه ۱۳۹۸

کاربران محترم سامانه کدال

دوره های آموزشی کدال ویژه موسسات حسابرسی و ناشران به شرح ذیل می باشد:

 • دوره آموزشی کدال ویژه موسسات حسابرسی معتمد (یک روزه) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ برگزار می گردد.
 • دوره آموزشی کدال ویژه ناشران (دو روزه) از تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تا ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ برگزار می‌گردد.
 • دوره آموزشی کدال ویژه ناشران (یک روزه) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ برگزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۱۷۲۱۰۰۰ (۰۲۱) داخلی ۳ واحد آموزش تماس حاصل فرمائید.

لیست دوره های آموزشی

فرم ثبت نام