جایگاه کدال در بازار سرمایه

جایگاه در بازار سرمایه

افزایش کارایی و شفافیت در بازار سرمایه و حمایت از حقوق سرمایه گذاران، مستلزم شفافیت در دو حوزه اصلی زیر است:

 • شفافیت در حوزه معاملات: این توسط سامانه tsetmc محقق می گردد.
 • شفافیت در حوزه اطلاعات: مستلزم سرعت در انتشار اطلاعات به موقع و قابل اتکا توسط ناشران است. اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه در فصل پنجم قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص قرار گرفته است که این مهم توسط سامانه کدال محقق می گردد.

 

کاربران سامانه

 • داخل سازمان
  • اداره نظارت بر ناشران (بورسی- فرابورسی)
  • اداره نظارت بر بازار اولیه
  • اداره حسابرسی و گزارشگری مالی
  • اداره نظارت بر نهادهای مالی
  • اداره نظارت بر کارگزاران
  • اداره امور مالی
  • اداره امور حقوقی
  • اداره تمرکز بر نهاد عمومی
 • خارج از سازمان
  • بازدیدکنندگان عمومی سامانه (سهامداران، دانشجویان، متخصصین و علاقه‎مندان به بازار سرمایه)
  • شرکت‌های بورسی و فرابورسی و ثبت شده نزد سازمان
  • کارگزاران و مشاوران عرضه
  • صندوق‌های سرمایه گذاری
  • مؤسسات حسابرسی معتمد و غیر معتمد
  • نهاد عمومی شامل موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور،  نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه،  صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلاب اسلامی

فرآیندهای اصلی سامانه

 • دریافت مستندات از ناشران و سایر اشخاصی که طبق قانون ملزم به استفاده از سیستم می باشد. (COLLECTION)
 • اعتبار سنجی و تصدیق اولیه (VALIDATION)
 • پذیرش (ACCEPTANCE)
 • ذخیره اطلاعات و بازیابی آنها (RETRIEVAL)
 • انتشار عمومی (PUBLISH)
 • آنالیز و بازبینی توسط کارشناسان SEO (ANALYSIS)

آمار و اطلاعات سامانه کدال

آمار

 • کل اطلاعیه منتشره شده از اوایل سال تا اواخر دی ماه ۹۵: ۱۷۸۸۷
 • کل شرکت‌های پذیرفته در بورس:۳۲۷
 • کل شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس و ثبت شده نزد سازمان:۴۲۴
 • کل موسسات حسابرسی معتمد :۱۹۰
 • کل شرکتهای فعال نهاد مالی:۳۹۲
 • کل شرکت‌های فعال پذیرفته در بورس:۳۲۶
 • کل شرکتهای فعال پذیرفته شده در فرابورس و ثبت شده نزد سازمان:۳۰۷
 • کل شرکتهای فعال نهاد مالی:۳۹۲
 • کل موسسات حسابرسی معتمدفعال :۸۸