موشن گرافیک

با ساخت موشن گرافیک قصد داریم تا به معرفی این شرکت، خدمات و سامانه های کلیدی بازار سرمایه از جمله

کدال ، کدال۳۶۰، سنم، ستان، رمیس، نهادهای مالی و صورتحساب‌های سازمان بورس بپردازیم