شرکت رایان بورس - سامانه مدیریت یکپارچه نهادهای مالی - سمین

سامانه مدیریت یکپارچه نهادهای مالی - سمین

image

سامانه مدیریت یکپارچه نهادهای مالی - سمین

سامانه ای جهت ثبت درخواست های موافق اصولی صندوق ها، تاسیس کارگزاری و تاسیس نهادهای مالی

جهت آگاهی از نحوه ثبت درخواست هر یک از موارد اعلام شده می توانید از طریق راهنمای آموزشی هر یک به آدرس زیر اقدام نمائید.

لینک راهنمای آموزش ثبت درخواست:

https://rayanbourse.ir/fa/tbkhnh/samin-video-helps-fa

لینک آدرس وب سایت سمین:

https://samin.seo.ir/access/signin