شرکت رایان بورس - سامانه تحلیل داده ها - تدان

سامانه تحلیل داده ها - تدان

image

سامانه تحلیل داده های ناشران - تدان

سامانه تحلیل داده های ناشران (تِـدان) به منظور افزایش شفافیت در بازار سرمایه و استفادۀ بیشتر از نظرات صاحب‌نظران و تحلیلگران فعال در بازار سرمایه ارائه شده است. تحلیل گرانی که مجوز ارائه تحلیل از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند می توانند با دریافت توکن و ورود از طریق درگاه یکپارچه احراز هویت شرکت رایان بورس به آدرس اینترنتی 

اهداف

 1. افزایش شفافیت در بازار سرمایه
 2. جمع آوری آراء و نظرات صاحب نظران و تحلیل گران فعال در بازار سرمایه
 3. ارائه تحلیل به سهامداران و فعالان بازار سرمایه

امکانات

 1. مشاهده آخرین تحلیل های ارائه شده از طریق درگاه عمومی تـِدان توسط مشاوران
 2. امکان جستجوی نظرات تحلیلی بر مبنای نماد، نام شرکت، کلیدواژه های نظر تحلیلی و نوع اطلاعیه
 3. نمایش تمام نظرات تحلیلی روی یک اطلاعیه مشخص
 4. امکان جستجوی اطلاعیه بر مبنای نماد، نام شرکت و نوع اطلاعیه
 5. نمایش پروفایل مشاور اعم از تصویر، نام و نام خانوادگی، نام شرکت و سمت مشاور
 6. نمایش نظرات تحلیلی یک نماد خاص
 7. امکان جستجوی پیشرفته نظرات تحلیلی
 8. درج نظر تحلیلی بصورت پیش نویس برای تحلیل گران
 9. نظارت بر تحلیل های ارائه شده بواسطه فرم تائید نهائی و انتشار نظر تحلیلی
 10. قابلیت ارائه داشبورد مشاوران و تحلیل گران با قابلیت مایش لیست تحلیل های پیش نویس که هنوز انتشار پیدا نکرده اند و نمایش نمودار حسب تعداد تحلیل های مشاور در هفته گذشته بر مبنای تعداد مشاهده